Andre turskøytemiljøer

Turskøytemiljøet i Norge er relativt løst organisert, og det finnes ingen ordinære turskøyteklubber. Her er en oversikt over de miljøene vi vet om i landet.

Turskøytegruppa i DNT Vansjø

Turskøytegruppa består av personer som ønsker å få flere til å få gode skøyteopplevelser på Vansjø. Vi arrangerer ulike kurs , fellesturer, turskøytekvelder og legge stoff på nettsiden vår om Vansjøisen. Naturis er ”ferskvare” og fellesturer vil bli annonsert på DNT Vansjø Turskøytegruppe sin Facebookside og på mail til de som ønsker det. Send oss gjerne en mail til skoytegruppa@dntvansjo.no så legger vi deg…

Turskøyter Hole og Ringerike

Gruppe for turskøyter lokalt i Hole og Ringerike. Ønsker å dele kunnskap om is, og få flere ut på isen med nødvendig kompetanse og utstyr.

Stålis (Nordland)

Denne siden er ment til å føre folk på glattisen i Nordland. En slags is-rapport side. Man har jo vært på glattisen før og derfor er det selvfølgelig ingen som skriver her som tar noe ansvar for andres gjerninger.

Tuvatnet Skøytelag (Sunnmøre)

Tuvatnet skøytelag drives av en gjeng med skøyte-entusiaster som våkner til livs så snart isen legger seg på Tuvatnet. Fordi det blir flere og flere som oppdager Tuvatnet som skøyte eldorado for hvert år som går, syntes vi at tiden var moden for å stifte et skøytelag, Tuvatnet skøytelag er blitt navnet.

DNT turskøyting Bergen

De siste årene har skøyting blitt mer og mer populært i Norge og vi har også en egen turskøytegruppe i Bergen. Vi ønsker å lære dere hvordan vi kan ferdes trygt på isen, hvordan du redder deg opp om du skulle gå gjennom og ikke minst, ta deg med på fantastiske skøyteturer på små og store…

Stålisgruppa

Stålisgruppa – skøyter er best med vann under isen Bilder og israpporter med hovedtyngden av medlemmer og rappporter fra Trondheim/Trøndelag.

Setskog skøytefestival

Setskog skøytefestival ble første gang arrangert 16. februar 2013 på innsjøen Setten. Det var brøytet to langbaner/rundbaner, 6 km og 25 km. Det ble en stor suksess og det utviklet seg til en fenomenal oppslutning fra lokalbefolkningen, grunneiere, lokalt næringsliv,  lokal bank, lokalavisen, politikere og kommunen. Totalt deltok nærmere 200 utøver i alle aldere. Planlegging…

Rollers.no

Vi er en utvidet vennekrets som syns det er morsomt å gå på rulleskøyter om sommeren og turskøyter om vinteren! Har du lyst på turfølge eller vil lære å gå på skøyter, eller ønsker du å kjøpe utstyr (ispigger, isstaver, ryggsekk, kasteline, turskøyter) så finner du oss på facebookgruppen rollers.no