Skiforeningens turskøytegruppe

Facebook side

Skiforeningens turskøytegruppe (STG) samler alle friluftsinteresserte på turskøyter i Oslo og omegn. Vi er en løst organisert gruppe av turskøytere i Oslo-området.

Skiforeningens turskøytegruppe ble startet som en e-postgruppe etter en artikkel om turskøyting i medlemsbladet Snø og Ski i november 2004. Hovedhensikten med gruppa var utveksling av informasjon om isforholdene. Ganske snart ble det også arrangert fellesturer. Her var rulleskøyte-gruppa Rollers, som fra før hadde erfaring med fellesturer på rulleskøyter, sentrale. Et 50-talls turskøytere sluttet seg raskt til gruppen.
Tilstrømningen av folk som ville prøve turskøyting økte for hver sesong, og etter noen sesonger gikk gruppa inn i Skridskonätet. Teorikurs ble, ved siden av fellesturer, en viktig aktivitet fra 2006. Hittil har nærmere 1000 personer deltatt på teorikurset. De siste ca 10 årene har det hver sesong  blitt arrangert selvredningskurs («badekurs») fra iskanten. Fellesturer på ulike nivåer har blitt ledet av de mest erfarne turskøyterne i gruppa. Rollers har arrangert de fleste fellesturene for nybegynnere. Turskøytegruppa, og våre aktiviteter, har hatt god eksponering i media, der sikkerhet på isen har vært gjennomgående tema. De siste årene har Facebookgruppen, med sine 4000 følgere, blitt en viktig kanal for rekruttering og kontakt, mens 3-400 aktive turskøytere er brukere av skridsko.net. Skiforeningens turskøytegruppe består av løselig organiserte frivillige, med en flat struktur i kjernegruppa. 

Vi arrangerer (med ujamne mellomrom) fellesturer og sikkerhetskurs. Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon om turer, kurs og arrangementer.

Les mer om isvett og sikkerhet på Skiforeningens nettsider. (lest 17.12.18)

Facebook-gruppen Turskøyting på Østlandet
%d bloggere like this: