Om turskøytegruppen

Skiforeningens turskøytegruppe blir til turskøyting.no

Facebook side

Skiforeningens turskøytegruppe ble startet som
en e-postgruppe etter en artikkel om turskøyting i medlemsbladet Snø og Ski i november 2004. Hovedhensikten med gruppa var utveksling av informasjon om isforholdene. Ganske snart ble det også arrangert fellesturer. Her var rulleskøyte-gruppa Rollers, som fra før hadde erfaring med fellesturer på rulleskøyter, sentrale. Et 50-talls turskøytere sluttet seg raskt til epostgruppa.
Tilstrømningen av folk som ville prøve turskøyting økte for hver sesong, og etter noen sesonger gikk gruppa inn i Skridskonätet. Teorikurs ble, ved siden av fellesturer, en viktig aktivitet fra 2006. Hittil har rundt 1300 personer deltatt på teorikurset. De siste ca 15 årene har det hver sesong  blitt arrangert selvredningskurs («badekurs») fra iskanten. Fellesturer på ulike nivåer har blitt ledet av de mest erfarne turskøyterne i gruppa. Turskøytegruppa, og våre aktiviteter, har hatt god eksponering i media, der sikkerhet på isen har vært gjennomgående tema. De siste årene har Facebookgruppa, med rundt 4500 følgere, blitt en viktig kanal for rekruttering og kontakt, mens 3-400 aktive turskøytere er brukere av skridsko.net. Turskøytegruppe består av løselig organiserte frivillige, med en flat struktur i kjernegruppa. For å kunne organisere oss bedre med hensyn til påmeldinger til skridsko.net, kurs og fellesturer har vi i september 2020 stiftet foreningen «Turskøyting», slik at vi har org.nummer og bankkonto. Samtidig er vi i prosess for å avgjøre framtidig organisering (se egen lenke til info om dette, ovenfor).

Facebook-gruppen Turskøyting på Østlandet