Turskøyting i sosiale medier

Turskøyter Hole og Ringerike

Gruppe for turskøyter lokalt i Hole og Ringerike. Ønsker å dele kunnskap om is, og få flere ut på isen med nødvendig kompetanse og utstyr.

Turskøyting på Østlandet

Facebookgruppen for turskøytefolk på Østlandet. Vi deler bilder og opplevelser, avtaler turer, og kommer i kontakt med likesinnede. Det diskuteres spørsmål om is og utstyr, og du kan opplyse om privat turskøyteutstyr du skal selge/kjøpe.Gruppen er ment for turskøytere med iskunnskap og fullt sikkerhetsutstyr. Du må selv kunne bedømme forholdene og ta ansvar for egen…