Introduksjonskurs – Innledning

Sikkerhet ved skøyting på naturis er et grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære seg å ferdes trygt på naturis. Kurset er delt opp i kapitler med ulike tema, og du blar deg gjennom hvert kapittel ved å velge sidetall fra listen under.

Velkommen til sikker ferdsel på isen.