turskoyting.no

Bli med på turskøyter!

Inngangsporten til sikker ferdsel på islagte vann

Nye poster

  • Lille Leirsjøen
    Lille-Leirsjøen ligg like ovanfor Leirsjøen. Høgdeforskjellen mellom vatna er berre 40 cm. AdkomstDen enklaste og vanlegaste adkomsten er via Leirsjøen. Avhengig av isforholda kan du kanskje gå eit stykke oppover elva mellom vatna før du må ta av skøytene og gå over land. GenereltDet er stri straum ved utløpet av Lille Leirsjøen, så her erFortsett å lese «Lille Leirsjøen»
  • Skjelbreia
    Skjellbreia er det største vatnet i Bymarka. Det er brøyta turveg fram til vatnet, som er stengd for biltrafikk. AdkomstDen enklaste og vanlegaste adkomsten til Skjelbreia er via Leirsjøen og Lille Leirsjøen, noko som er ein fin tur over fleire vatn. Det er også turveg frå Lian, inn til Skjellbreia, med parkering ved Diket. GenereltPåFortsett å lese «Skjelbreia»
  • Klokktjønna
    Klokktjønna er eit av dei første vatna i Trondheimsområdet som blir islagt. AdkomstAdkomst til Klokktjønna går via vegen frå Lian til Hallsetaunet. Det er 1,5 km spasertur fra parkeringa ved Brennevinsdiket. Vegen til Hallsetaunet er normalt stengd av ein automatisk bom, som kun slepp gjennom dei som har lovleg rett til å bruke vegen. GenereltKlokktjønnaFortsett å lese «Klokktjønna»