Introduksjonskurs – Utstyr

Vi begynner med utstyret. Det er viktig at hver enkelt turskøyter vurderer eget utstyr, setter seg inn i hvordan det skal brukes og hvordan man rigger til utstyret på kroppen eller på sekken. Det gjelder å ha litt tolmodighet, og finne ut hva som passer og hvilke individuelle tilpasninger som evt trengs. 

Utstyret er gjerne utviklet og brukt i Sverige, så vi følger anbefalinger derfra, men vi har også gjort oss nyttige erfaringer selv. 

Oddvin Lund forklarer om sikkerhet på isen