Introduksjonskurs – Innledning

I dette kurset lærer vi å skøyte sikkert på naturis. Vi pleier å si “Det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere”. Våre gode rutiner gjør at vi kan skøyte sikkert på ukjent og også på det som gjerne oppfattes som tynn is. Det betyr at vi kan gå lange turer, f.eks fra vann til vann, og la isen bestemme turen. Vi kan derfor utnytte den gode isen før den dekkes av snø, eller etter at den dukker opp igjen etter mildvær. 

Innholdet i kurset kan virke omfattende og kanskje skremmende, men det er fordi vi må ha kunnskap (menneske), redskap (teknikk/utstyr) og selskap (organisasjon) for at vi skal unngå farer. I praksis er våre turer udramatiske, og vi tar oss alltid tid til å undersøke isen. Det aller meste av utstyret bruker vi nesten aldri, men vi må ha det med oss og være klare til å bruke det. Det er kun isstaven(e) vi bruker nærmest hele tida, med dem forebygger vi uhell.

Turskøyting er ingen ekstremsport eller risikosport, men en mestringssport. Vi søker alltid å unngå risiko.