Vinstri

En tidig och stor sjö, som dessutom är lättillgänligoch, och ligger i en sagolikt vacker miljö nedan Synshorn, Bitihorn och Valdresflye. AdkomstParkering finns utmed Bygdinvegen. Promenad eller skridskoåkning över Stavtjerne för vidarepromenad till Vinstre, ca 2km. GenereltKort efter passage av Bygdin, och på högersida av vägen nedanför Synshorn, kan man parkera för att få enFortsett å lese «Vinstri»