Østre Vansjø

Østre Vansjø, eller Storefjorden, kan karak­teriseres som en innlandsskjærgård, og består av syv større øyer, flere fjordarmer og en rekke sund og holmer. Her er det mulig å legge opp til en heldagstur med mange variasjoner av lengde og rasteplasser. Legger du turen forbi Henestangen – Tombøya og videre nordover, er du inne i etFortsett å lese «Østre Vansjø»

Mjermen

Mjermen er et stort vann som egner seg til en heldagstur, med sine mange viker og fjordbassenger, som går gjennom kultur-mark, så vel som flott skogsterreng. Man må påregne å gå på land ved passering av enkelte åpne eller svake områder. AdkomstMjermen er lettest å nå med bil. Noen parkeringsmuligheter er angitt i kartet, menFortsett å lese «Mjermen»

Vestre Vansjø

Vestre Vansjø kan by på gode isforhold tidlig i skøytesesongen. Første islegging skjer i Lødengfjorden, hvor en fra Rødsund bru kan gå ca 3 km nordover til en fin raste-plass helt innerst i fjorden. Senere i sesongen, når isen legger seg på større områder, frister en tur på Vanem-fjorden, og rundt Dillingøya. På denne turenFortsett å lese «Vestre Vansjø»

Tyrifjorden

Tyrifjorden er det nest største vannet på Østlandet, bare Mjøsa er større. Det er blant Norges største, målt i volum, og består av Holsfjorden, Nordfjorden og Steinsfjorden. Steinsfjorden har fått sitt eget kapittel. Dette er vannet for de mer erfarne. Det er av og til drømmeforhold på store flater, men Storelva, regulering, og vannstrømmer gjørFortsett å lese «Tyrifjorden»

Kystnær rundtur mellom Kragerø og Risør

Runden om Ilsjø, Hansjø, Skarvann, Lonene, Leivann og Eidsvann tar deg innom både Telemark og Aust Agder fylker, med bare korte fotturer mellom vannene. Bortsett fra Skarvann, som er spennende å utforske med sine mange kriker, er vannene for det meste smale. Særlig gjelder det Lonene, som ligger mellom Skarvann og Leivann, og som rennerFortsett å lese «Kystnær rundtur mellom Kragerø og Risør»

Vinstri

En tidig och stor sjö, som dessutom är lättillgänligoch, och ligger i en sagolikt vacker miljö nedan Synshorn, Bitihorn och Valdresflye. AdkomstParkering finns utmed Bygdinvegen. Promenad eller skridskoåkning över Stavtjerne för vidarepromenad till Vinstre, ca 2km. GenereltKort efter passage av Bygdin, och på högersida av vägen nedanför Synshorn, kan man parkera för att få enFortsett å lese «Vinstri»