Stavtjerne

Stavtjerne er en sjö att bevaka tidigt på säsongen, vackert inramad av Bitihorn, Synshorn och Valdresflye. AdkomstParkeringsplatser finns utmed Bygdinvegen. GenereltSjön lägger sig först i sydöstra viken. Med en kall och snöfattig start på vintern skulle Stavtjerne med de sju små närliggande vattnen kunna ligga med blank is samtidigt. Vid ankomst söderifrån har man godFortsett å lese «Stavtjerne»

Nedre Leirungen

Delvis omgiven av branta fjäll, och med utsikt uppemot Besseggen, är denna lilla sjö en pärla att fånga tidigt på säsongen. AdkomstEn liten parkeringsplats finns utmed Valdresfly­vegen, vid infarten till Leirungs­vegen. Det är 500 meter att gå på Leirungsvegen till nordöstra spetsen av Nedre Leirungen. GenereltSjön är lättillgänglig och liten, men bjuder ändå på såFortsett å lese «Nedre Leirungen»

Østre Vansjø

Østre Vansjø, eller Storefjorden, kan karak­teriseres som en innlandsskjærgård, og består av syv større øyer, flere fjordarmer og en rekke sund og holmer. Her er det mulig å legge opp til en heldagstur med mange variasjoner av lengde og rasteplasser. Legger du turen forbi Henestangen – Tombøya og videre nordover, er du inne i etFortsett å lese «Østre Vansjø»

Mjermen

Mjermen er et stort vann som egner seg til en heldagstur, med sine mange viker og fjordbassenger, som går gjennom kultur-mark, så vel som flott skogsterreng. Man må påregne å gå på land ved passering av enkelte åpne eller svake områder. AdkomstMjermen er lettest å nå med bil. Noen parkeringsmuligheter er angitt i kartet, menFortsett å lese «Mjermen»

Vestre Vansjø

Vestre Vansjø kan by på gode isforhold tidlig i skøytesesongen. Første islegging skjer i Lødengfjorden, hvor en fra Rødsund bru kan gå ca 3 km nordover til en fin raste-plass helt innerst i fjorden. Senere i sesongen, når isen legger seg på større områder, frister en tur på Vanem-fjorden, og rundt Dillingøya. På denne turenFortsett å lese «Vestre Vansjø»