Årsmøtedokumenter for sesongen 2021/22

Protokoll fra årsmøte i Foreningen Turskøyting 28.04.2022 kl 18-20 Til stede via “Google meet” var: Einar Schøyen, Per Sollerman, Mari Thune, Margrethe Halvorsen, Gisela Attinger, Morten Helsing, Morten Synstelien, Ole Morten Merli, Lothar  Fritsch , Vladimir Naumov, Håvard Tørring, Pollyanna von Knorring, Rolf Utgård, Terje Johnsen, Oddvin Lund. Sak 1: Godkjenning av innkalling.  Varsel omFortsett å lese «Årsmøtedokumenter for sesongen 2021/22»

Årsmøtedokumenter med årsberetning for sesongen 2021/2022

         Protokoll fra årsmøte i Foreningen Turskøyting 28.04.2022 kl 18-20 Til stede via “Google meet” var: Einar Schøyen, Per Sollerman, Mari Thune, Margrethe Halvorsen, Gisela Attinger, Morten Helsing, Morten Synstelien, Ole Morten Merli, Lothar  Fritsch , Vladimir Naumov, Håvard Tørring, Pollyanna von Knorring, Rolf Utgård, Terje Johnsen, Oddvin Lund. Sak 1: Godkjenning av innkalling.  VarselFortsett å lese «Årsmøtedokumenter med årsberetning for sesongen 2021/2022»

Oppfordring til kommunikasjon som fremmer sikkerhet på is

Åpent brev til Brann-, helse- og politietatene på Østlandet Vår konklusjon:  Foreningen Turskøyting oppfordrer etatene til å informere folk om trygg ferdsel på is. Den positive tendensen vi har sett i etatenes kommunikasjon omkring dette de siste par årene bør forsterkes.  Generelle advarsler mot å ferdes på is eller innføring av ferdelsforbud, kan etter vårt syn virke motFortsett å lese «Oppfordring til kommunikasjon som fremmer sikkerhet på is»

Vi sliper turskøyter!

Vi får stadig spørsmål om sliping av turskøyter. Mange går på sløve skøyter, og en god maskinslip vil gjøre godt. Det finnes ikke så mange slipemaskiner som kan brukes til turskøyter, og sportsbutikkene har stort sett ikke peiling. Derfor har vi kjøpt oss en god svensk slipemaskin. Maskina står på Lillebru gård ved Langen iFortsett å lese «Vi sliper turskøyter!»