Is-observasjoner – hvordan er isen?

Vi sier aldri at «nå er isen trygg», og det meldes ikke om «sikker» eller «usikker» is. Det finnes normalt både sterk og svak is i alle vann gjennom hele sesongen. Alle turskøytere er ansvarlige for egen sikkerhet, og du må alltid kontrollere isforholdene selv. Det finnes mange gode kilder til informasjon om isen. HvilkenFortsett å lese «Is-observasjoner – hvordan er isen?»

Iskunnskap

Sikkerhet på is og isbedømning lærer man av erfaring. Derfor bør du skaffe deg noen basiskunnskaper, kjøpe sikkerhetsutstyret og begynne å utforske isene forsiktig. Ganske raskt lærer du hvordan du bedømmer istykkelse og isforholdene for øvrig, og etter hvert lærer du deg hvordan du kan oppdage de ulike variantene av lumske isfenomener. En fin mulighetFortsett å lese «Iskunnskap»