Is-observasjoner – hvordan er isen?

Vi sier aldri at «nå er isen trygg», og det meldes ikke om «sikker» eller «usikker» is. Det finnes normalt både sterk og svak is i alle vann gjennom hele sesongen.

Alle turskøytere er ansvarlige for egen sikkerhet, og du må alltid kontrollere isforholdene selv. Det finnes mange gode kilder til informasjon om isen. Hvilken som er best, vil variere med hvor du er, og hvem du er. På denne siden velger vi å presentere alle vi vet om, slik at du kan velge selv.

Skridskonätet

Et spørsmål som stadig går igjen, er «Hvor er det best forhold for å gå på skøyter». Dersom du holder til på Østlandet, finnes det egentlig bare ett godt svar. På tur.skridsko.net finner du den mest komplette, mest oppdaterte, best kvalitestsikrede isinformasjonen Isobservasjoner blir fortløpende publisert på nettstedet Skridskonätet. Skridskonätet er en omfattende tjeneste som…

Iskart, varsom.no og regObs

Som en del av tjenesten varsom.no, har NVE utviklet egne tjenester for å varsle om isforhold. iskart.no Karttjeneste med isobservasjoner og informasjon om områder med usikker is. Siden inneholder mange gode observasjoner, selv om de ofte må tolkes inn i en turskøytekontekst, siden mange av dem er gjort av friluftsfolk uten turskøyteerfaring. varsom.no På varsom.no…

Publisert av Lars Rogstad

Informasjonsarkitekt hos hos Riksantikvaren. Arbeider med kulturminneforvaltningens informasjonssystemer. Tilgjengeliggjøring og formidling av kulturdata, datamodeller, strukturerte metadata og kvalitetsarbeid.

%d bloggere liker dette: