Sikkerhet på tur

sikkerhetsutstyr

Det er mye større variasjon i isforholdene enn i skiføret. Skal du mestre skiftende forhold er det viktig med godt utstyr og gode rutiner for å følge med på isen. Du må dessuten kjenne til hva du skal gjøre for å hindre at et uhell blir en ulykke. I denne artikkelen vil vi ta for oss isvett og sikkerhet.

I Norge har vi dessverre en iskultur og praksis som innebærer at vi går ut på isen først når vi mener at den er skikkelig tykk, men da gjerne uten sikkerhetsutstyr på oss. Slik oppførsel har noen klare ulemper:

  • Det vil som regel være punkter med dårlig is eller åpent vann, for eksempel ved innløp og utløp.
  • Skulle uhellet være ute, så er man hjelpeløs uten sikkerhetsutstyr. Et absolutt minimumskrav til sikkerhetsutstyr er pigger (brodder) som skal henge rundt halsen, og en kasteline (redningsline) som er helt nødvendig for å redde folk eller bli reddet. Begge disse redskapene er billige og greie å ha med seg.

Det meldes ikke om «sikker» eller «usikker» is. Alle er selv ansvarlige for egen sikkerhet, og må alltid kontrollere isforholdene selv. Det finnes normalt både sterk og svak is i alle vann gjennom hele sesongen.

Les mer om isvett og sikkerhet på Skiforeningens nettsider (lest 17.12.18), og på NVEs isskole på VARSOM.no. (lest 17.12.18)

Publisert av Lars Rogstad

Informasjonsarkitekt hos hos Riksantikvaren. Arbeider med kulturminneforvaltningens informasjonssystemer. Tilgjengeliggjøring og formidling av kulturdata, datamodeller, strukturerte metadata og kvalitetsarbeid.

%d bloggere liker dette: